Kontakt

EU za dalje unapređenje javnih nabavki

Gračanička 8

11000 Beograd

Telefon: /

E-mail: teja.kolar@giz.de

map