O projektu

section-cover
Ciljevi projekta su kreiranje modernih i efikasnih procesa upravljanja javnim finansijama na svim nivoima vlasti, koji će biti izraženi u transparentnijem korišćenju i uštedama javnih resursa Republike Srbije


Naši prioriteti:

  • Razvoj stabilnog, transparentnog i konkurentnog sistema javnih nabavki u Republici Srbiji u skladu sa standardima Evropske unije;
  • Unapređenja u realizaciji strateškog okvira i primeni politike javnih nabavki u svrhu efikasnog i pouzdanog sistema javnih nabavki.


Sektor
  • Javna uprava
EuropeAid referenca
EuropeAid/137117/IH/SER/RS
Komponente
  • Jačanje i dalji razvoj zakonodavnog, strateškog i institucionalnog okvira za javne nabavke u skladu sa zakonodavstvom Evropske Unije
  • Unapređenje primene propisa u oblasti javnih nabavki u praksi
  • Razvoj platforme elektronskih javnih nabavki
  • Jačanje kapaciteta i profesionalnih sposobnosti zaposlenih u Upravi za javne nabavke i ostalim relevantnim ciljnim grupama
Grad / Region
Nacionalni nivo
EU donacija
2.234.920 €
Vreme implementacije
Jul 2017. - Decembar 2019.
Korisnik
Uprava za javne nabavke
Implementiran od strane
GIZ International Services u konzorcijumu sa KPMG d.o.o. i KPMG Advisory S.p.A