Radionice o novom Portalu javnih nabavki nastavljaju se i u novembru

21. Novembar 2019.

Niš, 5. novembar 2019. godine – Praktične radionice o novom Portalu javnih nabavki se nastavljaju i u novembru širom Srbije. Peta po redu održana je u Nišu 4. i 5. novembra gde se 40 učesnika, privrednih subjekata i naručioca kroz praktične vežbe temeljno upoznalo sa sprovođenjem otvorenog postupka javnih nabavki putem novog Portala javnih nabavki i načinom na koji se pripremaju, podnose i ocenjuju ponude.


Do sada je već dve stotine učesnika imalo prilike da prođe kroz dvodnevne radionice koje su se održavale u Beogradu, Požarevcu, Novom Sadu, Subotici i Nišu. Još sto dvadeset učesnika će proći ove obuke u preostala tri grada.

Tokom novembra radionice će biti održane i u Leskovcu, Кragujevcu i Кraljevu.


Projekat podržava ove radionice u organizaciji Uprave za javne nabavke i u saradnji sa Privrednom komorom Srbije.