Obuke širom Srbije: Novi Portal javnih nabavki i njegove funkcionalnosti

15. Novembar 2019.

Beograd, 15. oktobar 2019.godine – Održana je prva po redu praktična radionica o korišćenju novog Portala javnih nabavki u organizaciji Uprave za javne nabavke i u saradnji sa Privrednom komorom Srbije. Osam radionica širom Srbije biće održano uz podršku Projekta tokom oktobra i novembra.

Na poziv Privredne komore Srbije, 40 ponuđača i naručioca okupilo se na prvoj dvodnevnoj radionici održanoj u Beogradu. Nakon Beograda, sedam narednih gradova u kojima će biti održane ove dvodnevne obuke su Požarevac, Novi Sad, Subotica, Niš, Leskovac, Кragujevac i Кraljevo.


Na svakoj od obuka, predstavnik Uprave će predočiti najznačajnije novine Predloga Zakona o javnim nabavkama, dok će više o Portalu učesnicima predstaviti predstavnici Projekta i Uprave.

Radionice će uključiti osnovne funkcionalnosti nužne za pripremu za korišćenje Portala – kako izgleda Portal, kako se registruje korisnik, kako se pripremaju, objavljuju, pregledaju i analiziraju planovi javnih nabavki.


Pored toga, učesnici će provesti praktične vežbe na Portalu i upoznati se sa detaljima sprovođenja otvorenog postupka javnih nabavki, načinom objavljivanja javnog poziva i konkursne dokumentacije, pojašnjenjima, izmenama konkursne dokumentacije, podnošenjem i otvaranjem ponuda, kao i dodelom ugovora i podnošenjem zahteva za zaštitu prava.