Višefazni postupci javnih nabavki i elektronsko podnošenje zahteva za zaštitu prava putem novog Portala javnih nabavki

20. Novembar 2019.

Beograd, 27. septembar 2019. godine – Novi Predlog Zakona o javnim nabavkama donosi jednu značajnu novinu – elektronsko podnošenje zahteva za zaštitu prava. Učesnici Radionice o elektronskim javnim nabavkama iz Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki uspešno su se upoznali sa ovom, i sa drugim funkcionalnostima novog Portala javnih nabavki.

Кroz predavanja i praktične vežbe učesnici su videli kako izgleda i funkcioniše novi Portal javnih nabavki.


Portal javnih nabavki, pored otvorenog, podržava i sprovođenje višefaznih postupaka javnih nabavki kao i pregovaračkog postupka javne nabavke bez javnog poziva u skladu sa Predlogom novog Zakona o javnim nabavkama. Osim toga, putem novog Portala moći će se zaključivati i ugovori na osnovu zaključenog okvirnog sporazuma u primenom procedure ponovnog otvaranja konkurencije. Jedna od novina jeste i mogućnost sprovođenja sistema dinamične nabavke na Portalu.

Portal podržava celokupni proces elektronskog podnošenja zahteva za zaštitu prava u elektronskom obliku u skladu sa novim Zakonom, a učesnici radionice iz Uprave i Кomisije imali su priliku da se upozaju sa ovim procesom kroz praktičnu vežbu.


Praktične vežbe održane su i na temu okvirnog sporazuma sa više ponuđača i ponovnog otvaranja konkurencije kod okvirnog sporazuma, sistema dinamične nabavke, a prikazan je i restriktivni postupak javne nabavke, kako se pripremaju, podnose, otvaraju i ocenjuju prijave u prvoj fazi i ponude u drugoj fazi ovog postupka.